Growth mindset คืออะไร? และต่างกับ Fixed Mindset อย่างไร?

growth mindset

สำหรับคนที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า Growth mindset กันมาบ้าง เพราะคำนี้เป็นคำที่มักจะถูกใช้เพื่อปลูกฝังและ cheer up ให้พนักงานมีแรงใจที่จะพัฒนาตัวเอง ซึ่งคำว่า Growth mindset นั้นมักจะมาพร้อมกับคำว่า Fixed Mindset ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเสมอ ดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาบอกความแตกต่างว่าความหมายจริงๆ ของ Fixed Mindset กับ Growth mindset คืออะไร? ถ้าใครอยากรู้ก็ตามมาดูกันได้เลย

 

ความหมาย ของ Fixed Mindset กับ Growth mindset คืออะไร?

ถ้าหากจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุด Growth mindset

อ่านต่อ