Sharing is caring!

ว่าด้วยเรื่องของตัวเลขและบัญชีต่างๆ เจ้าของกิจการหรือผู้ที่เปิดบริษัทเป็นของตนเองจะทราบเป็นอย่างดีว่าระบบบัญชีบริษัทของตนเองนั้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานะทางการเงินของบริษัทนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวถึงในข้างต้นมักจะเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี ในฐานะเจ้าของบริษัทเองที่จะต้องทำหน้าที่เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชี จะมีข้อควรระวังหรือเรื่องที่ควรทราบอย่างไรบ้าง บทความนี้มีข้อมูลดีๆ มาแชร์กัน

 

ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน

สำหรับผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ทางบริษัทเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ สามารถรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ผ่านมาตรฐานและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจก่อนตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีสักเจ้าหนึ่ง บริษัทผู้ว่าจ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้รับอนุญาตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ dbd.go.th ได้

 

มีตัวตน สามารถตรวจสอบได้

อีกหนึ่งข้อหรือสิ่งที่ควรทราบก่อนตัดสินใจว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีเลยนั่นก็คือ ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบได้ สามารถยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน หากเป็นการว่าจ้างผู้ให้บริการผ่านสำนักงานตรวจสอบบัญชีก็ยิ่งต้องเป็นอะไรที่ตรวจสอบได้ มีสำนักงานตั้งอยู่เป็นหลักแหล่ง ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องสามารถติดต่อได้เพื่อลงมือแก้ไขปัญหาเลยในทันที

 

เก็บหลักฐานเอาไว้ให้ครบถ้วน

ตามที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น หากคุณตัดสินใจที่จะว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในรูปแบบบริษัทสำนักงานบัญชี นอกจากจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่มีตัวตน น่าเชื่อถือ มีสำนักงานตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งและเชื่อถือได้แล้วนั้น ผู้ว่าจ้างเองควรเก็บหลักฐานอันได้แก่หนังสือตอบรับงานและหลักฐานการตรวจสอบบัญชีจากผู้ให้บริการเอาไว้ให้ครบถ้วน อย่างไรก็ตามในหลักฐานจะต้องมีการลงนามทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้จัดทำ และผู้ว่าจ้างเอาไว้ในเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันนั่นเอง

 

หมั่นติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นการทำทุกอย่างให้ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามเจ้าของบริษัทก็ยังคงต้องว่าจ้างผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีอยู่แล้วเป็นประจำ แนะนำให้เจ้าของบริษัทหรือผู้ว่าจ้างเองหมั่นอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองบัญชี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

เพราะตัวเลขและการตรวจสอบบัญชีคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเจ้าของบริษัทจะตัดสินใจเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญ มอบอำนาจหรือสิทธิ์ในด้านบัญชีให้แก่ผู้เชี่ยวชาญได้ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ว่าจ้างก็ไม่ควรมองข้ามหรือไว้วางใจเสียทั้งหมด แนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากมีข้อสงสัยอะไรแนะนำให้สอบถามผู้ให้บริการได้เลยทันที เพื่อความชัดเจนและเป็นการตกลงตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย