Sharing is caring!

เพราะการบริการที่เป็นเลิศเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น โดยในวันนี้เรามีหลักสูตรการบริการจาก 3 สถาบันที่สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝาก 

ซึ่งรับรองว่าจะช่วยพัฒนาทักษะการให้บริการของคุณและพนักงานให้ดีขึ้น จนสามารถสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้ ส่วนจะมีสถาบันไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย

calling

  1. M academy

ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะในรูปแบบ Soft Skill ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรการบริการ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ภายในและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ภายนอก โดยเนื้อหาการสอนหลักจะผสมผสาน 2 สิ่งสำคัญด้วยกัน คือ Service Mindset และ Service Skill ซึ่งจะสามารถช่วยให้คุณสร้างความประทับใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้บริการได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถติตด่อ M academy ได้ในเวลาทำการ โทร 02-250-4681-4

 

  1. HRDS Thailand

สถาบันให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบ In-house โดยที่นี่ได้เปิดสอนหลักสูตรการบริการเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความนิยมจากองค์กรชั้นนำมากมาย โดยเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยนิยามแห่งคำว่า “บริการ” ในความคาดหวังของลูกค้า, ความสำคัญของระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อองค์กรและพนักงาน และการใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-026-1909 

 

  1. Dr. Fish Training

อีกหนึ่งสถาบันให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา In-House Training โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งหลักสูตรการบริการจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างมุมมองการบริการต่อผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถมองเห็นเป้าหมายของการทำงานเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีต่อลูกค้าด้วย โดยหัวข้อการอบรมแบ่งเป็น 2 ข้อใหญ่ด้วยกัน คือ ความสำคัญของงานบริการ และกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083-622-4415