Sharing is caring!

การจะสร้างงานที่ผลิตจากเหล็กให้เกิดความสวยงามจำเป็นต้องมีการเจียรเพื่อให้ร่องรอยหรือความขรุขระต่าง ๆ หายไป การเลือกขนาดใบเจียรเหล็กจึงมักขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของชิ้นงานที่ทำด้วย ซึ่งขนาดก็มีตั้งแต่ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว, 5 นิ้ว, 6 นิ้ว, 7 นิ้ว, 14 นิ้ว, 16 นิ้ว เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะขนาดไหนปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักพบบ่อย ๆ ก็คือใบเจียรเกิดการชำรุดเสียหาย หัก งอ บิ่น ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ก็จะมีตั้งแต่

ใบเจียรเหล็ก

  1. ชำรุดก่อนนำมาใช้งานแล้วไม่ได้ตรวจสอบ

ในบางกรณี ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว หรือขนาดอื่น ๆ อาจเกิดการชำรุด มีรอยหัก บิ่น แตกร้าวอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้สังเกต เมื่อนำมาใช้งานจึงพังเสียหายขึ้นนั่นเอง

  1. ล็อกไม่แน่นหนา

การล็อกใบเจียรไม่แน่นก็มีโอกาสที่แรงเหวี่ยงจากเครื่องเจียรจะทำให้ใบเกิดการพังชำรุดขั้นได้ แถมยังเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานและคนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้นก่อนใช้ทุกครั้งต้องตรวจสอบให้ดีว่าล็อกแน่นหรือยัง

  1. ชิ้นงานไม่ถูกยึดจนแน่น

หากยึดตัวชิ้นงานไม่แน่นพอ ส่งผลให้เกิดการสั่นหรือสะบัดอยู่ตลอดเวลา ก็อาจส่งแรงกระทบไปสู่ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว และขนาดอื่น ๆ ให้เกิดการชำรุดขึ้นได้

  1. ออกแรงในการกดมากเกินพอดี

แม้จะต้องยึดจนแน่นแต่ขณะที่กำลังเจียรอยู่นั้นไม่ควรออกแรงเพื่อกดเครื่องเจียรและใบให้มากจนเกินไป เพราะจะทำให้รอบเครื่องเจียรเบาลง ชิ้นงานมีความร้อนเพิ่มขึ้นจนทำให้ใบแตกออก

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ใบเจียรเหล็ก 4 นิ้ว หรือขนาดใดก็ตาม ต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอด้วย