Sharing is caring!

ไลฟ์สไตล์ของคุณทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค ครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคร้าย หรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษา การทำประกันสุขภาพ สามารถตอบโจทย์คุณได้

ทุก ๆ วันนี้ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะสังเกตได้อย่างชัดเจนจากกรณี Covid-19 ซึ่งเชื้อโรคที่แพร่ระบาดไปทั่วทั้งโรค รวมถึงในประเทศไทย จวบจนวันนี้ก็กินเวลานานกว่า 3 ปีแล้ว ในระลอกที่ 5 …โรคร้ายอื่น ๆ ก็เช่นกัน รู้หรือไม่? ว่าคนไทยมีสถิติการตายหรือป่วยเป็นโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคร้าย อย่าง มะเร็ง มากขึ้นทุกปี จึงเป็นเหตุให้ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ สำคัญอย่างมากในปัจจุบันนี้ กับทุกคน ทุกเพศ ที่วัย นั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองและกำลังศึกษาเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพอยู่เพราะสนใจซื้อ วันนี้ เราได้รวบรวมพร้อมสรุปข้อมูลสำคัญมากให้คุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพคืออะไร? อันไหนตอบโจทย์เราที่สุด? แบบเจาะลึกในบทความนี้!

 

ประกันชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิต (Life Insurance) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คือ ตัวสัญญาประกันหลักที่จะชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากการเสียชีวิต (Death) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total Permanent Disability) หรือชราภาพ (Old Age) ซึ่งบริษัทประกันนั้น ๆ จะทำการจ่ายเงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ในสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์นั้น ๆ นั่นเอง

 

ประกันสุขภาพคืออะไร?

การประกันสุขภาพ (Health Insurance) คือ อนุสัญญาประกันสุขภาพที่บริษัทประกันนั้น ๆ ตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพอันเกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น ค่ารักษาจากการผ่าตัดและต้องนอนโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และค่ารักษาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

 

ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพตอบโจทย์เรา?

การที่เราจะทราบว่าประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอันไหนตอบโจทย์เราที่สุดและเราพร้อมซื้อประกันหรือยัง สามารถเช็กได้ง่าย ๆ โดยการพิจารณาว่าเรามีความเสี่ยงในชีวิตหรือสุขภาพ

ยกตัวอย่างเช่น หากเราทำงานที่มีความเสี่ยงสูงกับชีวิตมาก ๆ ไม่วาจะเป็น งานเครื่องจักร งานการเมือง งานก่อสร้าง และอื่น ๆ อีกมากมายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต คุณจะเหมาะกับการซื้อประกันชีวิต ซึ่งจะเปรียบเสมือนมรดกที่คุณจะส่งต่อให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักหากคุณเกิดจากไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามตามสัญญา

ในขณะที่หากคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ดี เสี่ยงต่อการเป็นโรค หรือครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคร้าย หรือกังวลว่าตัวเองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก ๆ จากโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทำประกันสุขภาพไว้ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มาก เพราะหากคุณป่วยและต้องเข้ารับการรักษาขึ้นมา ประกันจะช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายอันแสนแพงให้คุณ ใช้ชีวิตแบบหายห่วง ไร้กังวล นั่นเอง

และนั่นคือบทสรุปของประกันชีวิต ประกันสุขภาพที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้