Sharing is caring!

  ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน หลายๆ คนอาจจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในเรื่องของสภาพคล่องทางด้านการเงิน ซึ่งทางออกที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้นั่นคือการไปขอกู้เงินในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกู้นอกระบบ หรือไปขอสินเชื่อบุคคลกับสถาบันทางการเงินต่างๆ 

A picture containing person, table, indoor, person

  สำหรับใครที่กำลังชั่งใจอยู่ว่า จะเลือกหันไปกู้เงินนอกระบบหรือสินเชื่อบุคคลดี เพราะการกู้จากธนาคารก็ปลอดภัย และสามารถเลือกกู้ได้หลายวิธี แต่ติดที่ตรงที่ต้องการใช้เงินด่วน จึงคิดถึงการกู้นอกระบบขึ้นมา เราอยากให้คุณหยุดความคิดนี้ไว้เสียก่อน แล้วไปดูกันก่อนว่า การกู้เงินจากนอกระบบมีข้อเสียอะไรบ้าง แล้วคุณจะตัดสินใจง่ายขึ้นเลย 

  1. ดอกเบี้ยแพงหูดับ

  หูดับจริงๆ นะ เพราะหากถึงวันนั้น (วันที่คุณไปกู้นอกระบบมาแล้ว และรู้ว่าตัวเองมีดอกเบี้ยบานค้างจ่าย ใครเรียกคงไม่ได้ยินแน่ๆ) คุณจะรู้ว่า ความเหนื่อยที่คุณต้องเผชิญนั้นมากทำให้บั่นทอนจิตใจไปอีกหลายร้อยเท่า เพราะการกู้นอกระบบนั้น มักจะมีดอกเบี้ยที่แพงจนคุณเกินจะรับไหว หรือถ้าคุณขาดส่งดอกขึ้นมาเมื่อไหร่ สิ่งเดียวที่คุณจะรวยคือ รวยหนี้ จนแทบจะกรีดร้องขึ้นมาเลย 

  1. เสี่ยงอันตราย 

  เราคงเคยได้ยินข่าวมาหลากหลายครั้ง ว่าการกู้เงินนอกระบบนั้น บางครั้งหากคุณประสบปัญหาการส่งค่างวดขึ้นมาเมื่อไหร่ ภัยร้ายๆ อาจจะพุ่งมาหาตัวคุณจะแทบจะหนีไม่ทัน เพราะฉะนั้นแล้ว ลองหันมาดูบริการขอกู้อย่างสินเชื่อบุคคล ที่มีให้เลือกกู้อยู่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน  เพราะอย่างน้อย หากคุณช็อตและไม่สามารถจ่ายทั้งเงินดอกเงินต้นได้จริงๆ จนทำให้ส่งค่างวดไม่ทัน ก็ยังสามารถไปพูดคุยกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ และหาวิธีในการประนอมหนี้ต่างๆ ได้อีกด้วย 

  1. เกิดภาวะความเครียดหนักขึ้นไปอีก

  ถ้าคุณดวงดีเพราะเจอเจ้าหนี้ที่มีน้ำใจ สามารถคุยกันได้ ก็ถือเป็นสิ่งมงคลในชีวิต แต่ถ้าคุณไปกู้นอกระบบ แล้วเจอเจ้าหนี้ขาใหญ่ ที่เทียวไปเทียวมา เพื่อเก็บดอกเบี้ยในแต่วัน ซึ่งใช่ว่าในแต่ละวันคุณจะมีพอจ่าย อาจทำให้เกิดภาวะความเครียดจนไม่สามารถควบคุมได้ จนท้ายที่สุดอาจทำให้คุณต้องล้มป่วยขึ้นมาก็เป็นได้